mardi 15 mai 2012

Франц улсад иргэншил хүсэх

Франц улсад иргэншил хүсэхэд энэ оны 1-р сараас өөрчлөлт орсон нь франц хэлний В1 хэлний түвшинтэй байх шаардлагтай гэсэн өөрчлөлт хуулиндаа оруулав. энэ нь гэхдээ зөвхөн аман шалгалтын түвшин юм. доорхи мэдээллээс дэлгэрүүлнэ үү.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire