samedi 28 août 2010

Францын Ерөнхийлөгч төрийн байгууллын шинж төрхийг өөрчлөх эрх эдэлдэг

Бүгд Найрамдах Франц улс нь хагас Ерөнхийлөгчийн засаглалтай улс бөгөөд Хууль тогтоох, Гүйцэтгэх болон Шүүх засаглал нь нэгдмэл үйл ажиллагаа явуулдгаараа төрийн байгууламжийн тогтолцоо нь онцлог юм.
Түүхийг сөхөн харвал, Генерал Шарль де Голлийн удирдлаган дор тав дахь Бүгд Найрамдах улсын үед одоогийн Үндсэн хууль боловсруулагдаж, эх газрын Франц болон түүний далайн эрэг орчмын нутаг дэвсгэр даяар бүх ард түмний дунд санал хураалт явуулжээ. Ийнхүү 1958 оны 9 сарын 28-ны өдөр явагдсан уг санал хураалтаар, нийт иргэдийн 82.5% нь дэмжснээр БНФУ-ын Үндсэн хууль батлагджээ.

Өнөөгийн Үндсэн хууль тухайн үед нэгэн зэрэг Дөрөв дэх төрийн (1946-1958) Парламентын дэглэмийн хэлэлцүүлгийн хэлбэрийг тодорхойлсон юм. Мөн 1962 оны 10 сарын 28-ны өдөр болсон бүх ард түмний санал хураалтаар тус Үндсэн хуульд оруулах өөрчлөлт дэмжигдэж, улсын Ерөнхийлөгчийг сонгогчдын хорооноос бус нийтийн шууд санал асуулгаар сонгохоор тогтжээ.

Ерөнхийлөгч ба Гүйцэтгэх засаглал:
Үндсэн хуульд тодорхойлсноор Франц улсын Ерөнхийлөгч нь төрийн тэргүүн юм. Түүнийг 5 жилийн хугацаатайгаар сонгодог. Одоогийн Ерөнхийлөгч Николас Саркози (Nicolas Sarkozy) сонгуулийн эхний шатанд, олон урьгалч 12 намаас нэр дэвшсэн өрсөлдөгчдөөсөө 31,18%-ийн санал авч тэргүүлж, хоёр дахь шатандаа 53,06%-ийн саналаар ялалт байгуулан БНФУ-ын 17 дахь Ерөнхийлөгчийн эрх үүргийг 2007 оны 5 сарын 16-ны өдрөөс эхлэн гүйцэтгэж байна.
Тэрээр 1955 онд төрсөн бөгөөд Олон нийтийн хөдөлгөөний нэгдэл хэмээх төв болон барууны чиглэлтэй намыг удирдаж байсан, 2002 оноос хойш Засгийн газрын гишүүнээр ажиллаж, Францын санхүү эдийн засаг, хууль эрх зүй, гадаад бодлогод үнэтэй хувь нэмэр оруулсан улс төрийн лидер юм.
Ерөнхийлөгч нь Ерөнхий сайд болон бусад сайд нарыг томилохоос гадна Сайд нарын тэнхмийн хуралдааныг удирдан явуулдаг. Сайд нарын тэнхмийн зөвшөөрлөөр Ерөнхийлөгч төрийн байгууллын шинж төрхийг өөрчилж болох ямар ч гэрээ хэлэлцээр буюу хуулийг бүх ард түмний санал асуулгад оруулж хэлэлцүүлэх эрх эдэлнэ. Гэхдээ энэхүү эрхийг Тав дахь Төрийн анхны Ерөнхийлөгч, үндэслэн байгуулагч Шарль де Голль ч эдэлж үзээгүй юм.

Ерөнхийлөгч Парламентын доод тэнхим болох Үндэсний чуулганыг тараах эрхтэй ба шинэ сонгуулийг товлон зарлах эрх эдэлнэ. Дахин сонгогдсон Үндэсний чуулганыг сонгууль явагдсанаас хойш нэг жилийн дотор дахин тарааж болохгүй. Үндсэн хуулийн 16 дахь зүйлд заасны дагуу Ерөнхийлөгчид онцгой байдал тогтоож, бүх эрх мэдлийг гартаа авах боломж олгосон байдаг. Үндэсний чуулганыг энэ хугацаанд татан буулгаж болохгүй.

Ерөнхий сайд болон Сайд нарын тэнхим Парламентын өмнө хариуцлага хүлээнэ. Хэрэв Ерөнхий сайд өөрийн зүгээс итгэл өгөх, эс өгөх асуудал гарах эсвэл Парламентаас гарсан тогтоол эсэргүүцэлтэй тулгарсан нөхцлөөр гишүүдийн тодорхой хувийн санал цуглагдвал Засгийн газар огцрох ёстой болдог. Үндсэн хуулийн дагуу сайд нар нэгэн зэрэг Парламентын гишүүн байх боломжгүй. Сайд нарын тэнхим өөрийн үйл ажиллагаанд бүрэн хариуцлага хүлээн ажилладаг.

Төрийн дээд албан тушаалтнууд, Ерөнхий сайдыг Ерөнхийлөгчийн санал болгон нэр дэвшүүлсний дагуу томилдог. Эрхзүйн хүрээнд гүйцэтгэх засаглалын гол асуудал болох Ерөнхийлөгч болон Ерөнхий сайд хоорондын харилцааг Үндсэн хуулиар тодорхойлоогүй байдаг.
Ерөнхийлөгч хувийн нэр хүндтэй төдийгүй Парламентын дийлэнхи олны зүгээс мэдэгдэхүйц дэмжлэг авдаг бол Ерөнхий сайд нь Ерөнхийлөгчийн орлогч байж болно. (тухайлбал, де Голля Ерөнхийлөгч байх үед болон Франсуа Миттеран Ерөнхийлөгч байсан эхний 5 жилийн хугацаанд ийм үйл явдал давтагдсан)
Ерөнхийлөгчид ийм алдар нэр байхгүй бол Засгийн газар нь намуудын эвсэл холбоонд тулгуурлах ба уг эвсэл холбоонд Ерөнхийлөгчөөр удирдуулдаг нам ч мөн ордог. Энэ үед Ерөнхий сайд болон Ерөнхийлөгч тухайн эвсэлд хамтрагчид болон ажилладаг.

Ингэхдээ Ерөнхийлөгч Ерөнхий сайдын эрх мэдлийн хүрээг хязгаарлах явдал байдаг. Ерөнхийлөгч болон Ерөнхий сайдын харилцааны ийм хувилбар Жорж Помпиду (1969-1974) Ерөнхийлөгч байх үед болон Валери Жискар д’Эстены үед (1974-1981) байсан. Гэвч Парламентын дийлэнх олон байгаа нөхцөлд Ерөнхийлөгчийн намд сөрөг үзэлтэй нам эвсэл, тухайлбал, 1986 болон 1993 оны сонгуулийн дараа үетэй адил сөрөг үзэл бодол баримталж буй Ерөнхий сайд үндсэндээ Засгийн газрын гадаад ба дотоод бодлогыг тодорхойлно.

Ерөнхийлөгчийн санал болгосноор Ерөнхий сайдыг үүргийг Франсуа Фийон 2007 оны 5 сарын 17-ны өдрөөс хойш хэрэгжүүлж байна. Улмаар 6 сарын 18-нд Ерөнхий сайдын удирдлага дор ажиллах хоёр дахь Засгийн газраа байгуулж, төрийн албан хаагчийн хашир туршлагатай улс төрч тэрбээр үүрэгт ажилдаа оржээ. орлоо.инфо

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire