samedi 20 octobre 2012

Гадаадад зорчиход анхаарах зүйлс

Гадаадад зорчиход анхаарах зүйлс Монгол иргэд гадаадад зорчих виз мэдүүлэхдээ дор дурдсан шаардлагыг хангасан байх ёстой.
Үүнд:
 • Иргэний гадаад паспорт нь явж ирснээс хойш 3 сар хүртэл хугацаанд хүчинтэй
• Аяллын зорилго, байх хугацаа тодорхой, хүүлээж авах байгууллага, хувь хүний хаягийг (урилга дээрх) нь оршин суугаа газрын захиргаанаас баталгаажуулсан
 • Очоод буцаж ирэх тээврийн унааны тийзтэй
• Гадаадад байх хугацааны зардалтай
• Эрүүл мэндийн даатгалд орсон, • Тухайн оронд оруулахаас татгалзсан эсвэл тааламжгүй хэмээн зарласан хүмүүсийн нэрсийн жагсаалтад ороогүй,
• Тухайн орны нийгмийн, үндэсний эрх ашигт болон олон улсын аюулгүй байдалд аюул учруулж болзошгүй этгээдийн нэрсийн жагсаалтад ороогүй
• Визний мэдүүлгийг зөвбөглөсөн байх эдгээр болно

 Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр виз зуучлах, гадаадад хөдөлмөр эрхүүлэх талаар явуулж буй албан бус зарлалын дагуу виз мэдүүлэх нь залилуулж болох магадлалтай.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire