mardi 24 avril 2012

Швед болон Европын Холбооны улсуудад хэрэгжиж эхлэх "Нутаг буцаах журам"

Шенгены орнуудад оршин суух эрх авахаар хүсэлт гаргаж, үүндээ татгалзсан хариу аваад тухайн улсыг орхиж гарахтай холбогдуулж Европын холбооны орнуудын нэгдсэн журам гарлаа.

Швед улс энэхүү журмыг "Нутаг буцаах журам" гэж нэрлээд 2012 оны 05 сарын 01 өдөрөөс эхлэн хууль болгож хэрэгжүүлэхээр энэ оны 04 сарын 04 өдөр шийдвэрлэсэн байна.

Шенгены орнуудад оршин суух эрх авахаар хүсэлт гаргаад татгалзсан хариу авсан үед Швед болон Шенгены орнуудыг тодорхой хугацааны дотор сайн дураар орхин гарах нөхцөл олгогдоно.

Тухайн улсаас гарах хугацааг ямар нөхцөлөөр заах вэ?

Нутаг буцах шийдвэрийн нөхцөлөөс хамааран / нутаг заан гаргах ба нутаг буцаах / Швед болон Шенгены орнуудыг сайн дураар орхин гарах тодорхой хугацааг заан олгох аж.

Өгөгдсөн хугацааны дотор Швед болон Шенгены орнуудаас гарахгүй бол орох хориог тавьна. Уг хорио нь Шенгены орнуудад орох эрхийг 5 жил хүртлэх хугацаанд бүрэн хязгаарлаж байгаа юм байна.

Швед дэх Монголчуудын Үндэсний Холбоо
http://mgleuro.com

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire