samedi 25 février 2012

Францад хэрхэн сурхаар ирэх вэ, товч зөвлөмж

Францад хэрхэн сурхаар ирэх вэ, зөвлөмж

Доорхи танилцуулга дээр хэрхэн Францад сурхаар ирэх, их дээд сургуульд хэрхэн бүтгүүлэх, тэтгэлэгт хөтөлбөр болон сургалтын төлбөрт хэрхэн хамрагдах, хэрхэн виз авах зэрэг талаар товч мэдээлэл хүргэж байна.
Сайтаас дэлгэрүүлэрээй: http://www.campusfrance.org/fr

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire